Anton Christensen ApS

Seneste nyt fra vores projekter


Vi laver projekter for både privat og erhverv i hele landet inden for alt i kloakarbejde til naturgenopretning.
Se nogle at vores nyeste projekter og følge med i udviklingen

Gravearbejde med Volvo 145 for Herning Vand udført af Entreprenør Anton Christensen
Naturtiltag for biodiversiteten
Stirenovering Fuglsnag Sø
Stirenovering Bølling Sø
Semiseparering af kloak, Torvet Herning
Regnvandsbassin oprensning  - Teglvænget, Herning
Stirenovering  - Birk, Herning
Kloakseparering - Vestergade, Herning

3 årig Rammeaftale - Drikkevandsforsyning


Aftalen omfatter overordnet driftsopgaver, renovering, ændringer og omlægning, etablering af forsyning i det åbne land og vagtudkaldelse, når skaden sker dag, nat og weekend. 

April 2022


Udføres for: Herning Vand.

Læs mere om projektet i følgende artikeler fra Maskinteknik

Naturtiltag & sti - Lind, Herning


Ved Lind nær Herning er der etableret en ny sti opbygget med 20 cm. stabilgrus og stenmel i en tykkelse på 5 cm. Stien er dermed bygget op så den har et permeabel fundament, der sikre en naturlig afvanding af det vand der kommer fra oven.

På et grønt areal er der etableret et område med en dynge af rødder, sten og jord, der kommer til at styrke biodiversiteten i området særligt for insekter og mindre dyr.

Marts 2022


Udført i samarbejde med Herning Kommune

Stirenovering - Fuglsang Sø, Herning


Stierne langs og omkring Fuglesang Sø ved Herning har fået et optimeret løft, da området langs søen døjede med oversvømmet stier og parkeringspladser i særligt våde perioder samt stier der trængte til en kærlig hånd, i alt blev 2,5 km stier renoveret i samarbejde med Herning Kommune.

Januar 2022


Læs mere om projektet i følgende artikeler fra Grønteknik

Stirenovering - Bølling sø, Ejstrupholm


I uge 42 afsluttes stirenoveringen af udvalgte strækninger af naturstierne langs Bølling Sø. Tilbage i 2016 etablerede vi stierne i vådbundsområdet der omkranser den 360 hektar store sø mellem Engesvang og Kragelund. Stierne var med tiden ved at være tilgroet og udfordret af vandmængder, der gjorde nogle af stierne langs søen oversvømmet.Arbejdet er udført i samarbejde med
Naturstyrelsen, Søhøjlandet

November 2021


Læs mere om projektet i følgende artikeler fra Ikast-Brande Nyt

Stirenovering - Alhedestien, Herning


Gammel og nedslidt belægning optages og ny stabilgrusbund udlægges, hvorefter stien genetableres med asfalt. Alt bortkørt returmateriale køres til nedknusning, så materialet kan komme til genanvendelse og gavn nye steder i kommunen.

Oktober 2021


Læs mere om projektet i følgende Pressemeddelelse

Vandveje - Nørrestrand, Horsens


Der etableres ved Nørrestrand nær Horsens vandveje fra dele af de nyetablerede boligområder til afløb i nærmeste nyanlagte regnvandsbassin. Vandvejene anlægges med med kampesten og området nær afrettes og etableres med engmåtter.
Januar-April 2021


Læs mere om projektet i følgende artikeler fra VoresByHorsens

Kloakseparering - Torvet, Herning


Herning Torv blev i 3 måneder åbenet op i en dybde af 4 meter under belægningsoverfladen.
Der udføres i perioden en semiseparering af Reng- og spildevand samt etablering af ny stikledning til Østergade.
April 2021


Læs mere om projektet i følgende artikeler fra Maskinteknik: Artikel 1, Artikel 2 

Regnvandsbassin - Hedelandsvej, Herning


To Regnvandsbassiner i Herning oprenses for sediment, udgraves med ekstra bunddybte og etableres med nye miljørigtige sandfangsbrønde til hindring af forurening i at udslippe i naturen.

Februar 2021


Læs mere om projektet i følgende artikel fra Maskinteknik

Regnvandsbassin - Teglvænget, Herning


Regnvandsbassin på Teglvænget i Herning oprenses for 656m² sediment samt frigaves for bevoksning af grene og rødder i samarbejde med Herning Vand
November 2020

Stirenovering - Birk, Herning


Tilgroet fortovsfliser frigraves og optages, hvorefter der udgraves og retableres underlag med 20 cm. stabilgrus inden udlægning af asfalt.
Oktober 2020

Kloakseparering - Herning


Der udbedres kloakskade og monteres rottespærre i forbindelse med større
kloakseparering hos 15 rækkehuse i Herning midtby. Udført i samarbejde med privat udlejer.
Juni 2020

Klimasikring - Sidinge Fjord, Vig


Sikring af landbrugsareal med 3 m høj membran indgraves i eksisterende dæmning.
Nedgravning af membran over strækning på 1,3 km etableres i samarbejde med 
Naturstyrelsen Midtsjælland.
Maj 2020

Nedgravning af foliemembran - Sidinge Fjord, Vig - Midtsjælland
Stietablering og oprensning af ragnvandsbassin i Silkeborg

Højmarksvængets Sø, Silkeborg


Oprensningen af Højmarksvængets sø udføres med amfibiegravemaskine,hvorefter slam fordeles i den nærliggende skovbund til bionedbrydning. Stier fornyes sidst på projektet med stiudlægger.
Arbejdet er udført for Silkeborg Kommune, Natur & Miljø.
Marts 2020

Nye stier i Herning Kommune udført af Entreprenør Anton Christensen

Stietablering, Herning


Stietablering og renovering for Herning Kommune udført på Toldstedvej Gjellerup
August 2019

Afvanding Nørrestrand Horsens
unsplash