Anton Christensen ApS

Dækselboring
skifter brønddæksler på under 15 min.


Rullende arbejdsplads, ingen kolde hjørner og op til 30 dæksler skiftes på én dag.

Vores specialmaskine friborer dækslet, hvorefter det fjernes og skiftes med en specialtang.


Brøndækslet udskiftes med minimale gener for trafikken med vores specialbyggede boremaskine, der i gennemsnit klarer et dækselskift på 15 minutter pr. dæksel.


Boret placeres over det gamle dæksel, hvorefter asfalten fribores i en rund skæring.
Den friborede asfaltklump indholdende det gl. dæksel tages op, med en specialbygget gribetang, hvorefter tangen igen  bruges til at placere det nye dæksel i brønden.

Herefter overlader vi pladsen til asfaltfolkene, der opfylder den runde renden omkring det nye dæksel uden risiko for kolde hjørner.


Metoden giver et minimum af affald, sundere arbejdsmiljø og når der skal ny slidlag på vejen kan dækslet hæves uden problemer.

Udskiftning af dæksel
Dækselborring
Tang til dækselskift
Dækselskift
Dækseludskiftning

"Lad mig høre, hvor jeres næste

dæksler skal skiftes, så hjælper jeg

med en snak om mulighederne"

Kontakt: Projektleder, Lars hos Anton Christensen ApS

Lars Christensen

Projektleder

Lars, Projektleder hos Anton Christensen

Få en pris på dit projekt


Vi udarbejder en uforpligtende pris til dig, hvor vi tager hensyn
til dine behov, lokation, projektets størrelse og omfang.

Kloakarbejde


Kloakfornyelse, byggemodning og kloakrenovering


Alt i kloakering til både private, offentligt og erhverv udføres.
Det kan være alt fra spuling, TV-inspektion, separering, renovering til ny anlæg

Kloakarbejde


Kloakfornyelse, byggemodning og kloakrenovering


Alt i kloakering til både private, offentligt og erhverv udføres.
Det kan være alt fra spuling, TV-inspektion, separering, renovering til ny anlæg

Jord- & vejanlæg


Udgravning, tilrettelse og anlæg af veje, fortov og helleanlæg udføres på baggrund af mange års erfaring.


Vi udarbejder funktionelle og skræddersyet løsninger til de enkelte problemstillinger


Jord- & vejanlæg


Udgravning, tilrettelse og anlæg af veje, fortov og helleanlæg udføres på baggrund af mange års erfaring.


Vi udarbejder funktionelle og skræddersyet løsninger til de enkelte problemstillinger

Stier 


Ny sti, vej eller skal den bestående renoveres?


Her er den simple og lette løsning.

Vores specialbyggede stiudlægger lægger det ønskede matriale ud i den ønskede tykkelse og fald på stien/vejen.

Stier


Ny sti, vej eller skal den bestående renoveres?


Her er den simple og lette løsning.

Vores specialbyggede stiudlægger lægger det ønskede matriale ud i den ønskede tykkelse og fald på stien/vejen.

Naturtiltag


Vi hjælper naturen når den skal tilbage til sit naturlige løb og genoprettelse.


Vi har udviklet særlige kompetencer inden for naturgenopretning, som vi har brugt til projekter over hele landet.

Naturtiltag


Vi hjælper naturen når den skal tilbage til sit naturlige løb og genoprettelse.


Vi har udviklet særlige kompetencer inden for naturgenopretning, som vi har brugt til projekter over hele landet.

Diger


Undgå digeudvanding og gennemtrængning med en digeforstærkning ved hjælp af en foliemembran.
Vi har udviklet en metode til at udføre denne type opgaver via en folieudlægger.

Diger


Undgå digeudvanding og gennemtrængning med en digeforstærkning ved hjælp af en foliemembran.
Vi har udviklet en metode til at udføre denne type opgaver via en folieudlægger.


"Se hvad vi ellers kan gøre for jer, vi er altid frisk på en ny udfordring"


Christina Christensen

Projektleder og aut. kloakmester

Christina, Kloakmester hos Entreprenør Anton Christensen
Klimatilpasning af regnvandsbassin
Udgravning til kloakseparering
Digesikring
Klimatilpasning, Udviddelse af regnvandsbassin
Dækselboring

Regnvandsbassin


Etablering, udvidelse og oprensning af regnvandsbassiner i hele landet.


Bassiner må typisk oprenses i perioden mellem 1. oktober og 1. marts.

Regnvandsbassin


Etablering, udvidelse og oprensning af regnvandsbassiner i hele landet.


Bassiner må typisk oprenses i perioden mellem 1. oktober og 1. marts.

Modtagelse af genbrugsmateriel


Kom af med rent eller armeret beton samt tegl & brokker i nær Herning.


Vi modtager genbrugsmateriel til nedknustning og sælger harpet muld direkte i vores grusgrav nær Herning

Modtagelse af genbrugsmateriel


Kom af med rent eller armeret beton samt tegl & brokker i nær Herning.


Vi modtager genbrugsmateriel til nedknustning og sælger harpet muld direkte i vores grusgrav nær Herning.

Dansk Håndværk Garanti
unsplash