Hjem

Anton Christensen ApS

Entreprenør og Aut. Kloakmester

Anton Christensen ApS - En virksomhed i udvikling...

Kløvermarken, Herning

Kloakrenovering

 

Projektet omfatter udskiftning af fællesledninger med ny regn- og spildevandsledning.

Der skal etableres 1.500 meter regn- og spildevandsledning med tilhørende brønde samt etableres stikledninger med tilhørende skelbrønde til 95 boliger.

Læs mere

Frigravning af jernbane-bro over Guden Åen ved Kolding

 

I 1929 valgte man at tildække en jernbane bro, og lægge guden åen i rør under demningen. Nu skal vi havde broen fundet broen frem og frilagt åen igen.

Læs mere

Separering af kloak

 

 

Når en kloak fornyes i det offentlige system, separeres regnvandet fra. Det betyder, at der føres to sæt ledninger: regnvandet ledes direkte til en recipient (en sø eller et vandløb) og spildevandet føres til rensningsanlægget.

Vi kan hjælpe dig med at separere.

Kontakt os på 97 16 19 33 - så laver vi et tilbud.

Enggårdvej 37-39 Snejbjerg, 7400 Herning - Tlf. 97 16 19 33